a

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis.

Laatste nieuws!

    No posts were found.

 

Blog

Yinspiratie - Yin Yoga Aarde Element - Earth element

Yin Yoga – Aarde Element Les – Earth element sequence

YIN YOGA NAZOMER LES – Aarde element*

Yoga met de seizoenen mee! (For English version scroll down)

Het seizoen nazomer behoort bij het Element Aarde. Het aarde element draagt de kracht van verbinding en balans. Het is als het ware de energie van het midden”, een rustpunt in de overgangsfase naar de herfst. Een moment om op adem te komen en je te laten leiden door het verzorgende aarde element. Een tijd om stil te staan bij belangrijke vragen als:  ‘wat voedt jou?’ en ‘waar geniet je van?’, ‘neem je voldoende tijd om te aarden?’.
De organen die verbonden zijn aan het Aarde element zorgen voor het opnemen, verwerken en omzetten van voeding. Dus ook de opname, verwerking en transformatie van alles waarmee wij gevoed worden zowel fysiek als psychisch, vertering in de breedste zin van het woord.

Door je te verbinden met de aarde voel je je rustiger en kun je alles wat ‘verteerd’ moet worden beter verwerken. Door eenvoudig op de grond te gaan liggen (of een Yin Yoga sessie te doen), voel je het comfort, de ondersteuning en de stabiliteit die dit solide, omhelzende element je kan geven.

Aarde is de energie van de nazomer en bij de transformaties van de seizoenen; het geeft je rust, balans en het vermogen om te ‘verteren’. Bij het element aarde gaat het over je thuis voelen in jezelf.
De orgaan-energieën die bij dit element horen zijn de Milt en de Maag energie.

Hieronder vind je een yin yoga les die de Aarde energie ondersteunt zodat jij jezelf (nog) beter kan voeden en verzorgen.

Bij deze aarde yin yoga les hoort ook een playlist, deze kan je HIER beluisteren.

Voor meer informatie over het Aarde element en de meridianen klik je op onderstaande knop.

Wil je meer leren over Yin Yoga, de vijf elementen en leven met de seizoenen kijk dan ook eens bij de Yin Yoga opleidingen of de vijf elementen masterclasses

 

YIN YOGA  Indian Summer Sequence – Earth Element*

Yoga with the seasons!

Be your own ground, connect to your center, be at home in yourself.

“My wellness is my responsibility. What I eat, think, do, practice.
This generates the future manifestation of inner potential & qualities.”

Keep your connection to the earth, reconnect with the downward flow. Bowing down to the earth.

The Indian summer season belongs to the Element Earth.

The earth element carries the power of connection and balance. It is, as it were, the energy of the middle”, a resting point in the transition phase to autumn. A moment to catch your breath and let yourself be guided by the nurturing earth element. A time to reflect on important questions such as: ‘what feeds your soul?’,  ‘what do you enjoy?’, ‘do you take enough time to ground and rest?’.

The organs connected to the Earth element take care of the absorption, processing and conversion of nutrition.

So also the absorption, processing and transformation of everything that nourishes us both physically and psychologically, digestion in the broadest sense of the word. By connecting with the Earth you feel calmer and can process everything that needs to be ‘digested’ better. By simply lying on the ground (or doing a Yin Yoga session), you feel the comfort, support and stability that this solid, embracing element can give you.

Earth is the energy of late summer and the transformations of the seasons; it gives you peace, balance and the ability to ‘digest’.

The element earth is about feeling at home in yourself. The organ energies that belong to this element are the spleen and the Stomach energy.

 Below you will find a yin yoga class that supports the Earth energy so that you can nourish and take care of yourself (even) better.

You can find the matching Spotify Yin Yoga Earth element playlist: Here

For more info on the earth element and the meridians click the button below for a downloadable PDF

 

Wil jij ook meer leren over Yin Yoga, meridianen en vijf elementen? Pure Energy Yoga geeft diverse verdiepende en inspirerende yoga trainingen, opleidingen en workshops. Deze geven jou inzicht, kennis en vertrouwen om inspirerende en deskundige (yin) yoga lessen te gaan geven en jouw beleving van (Yin) Yoga te verrijken.

Verder vinden er ook regelmatig  yoga trainingen plaats in samenwerking met top-yogadocenten van over de hele wereld om jou nog meer te laten groeien en bloeien in je yoga ervaring.

Of je nou op zoek bent naar verdieping van je  Yoga practice, Yin Yoga wil integreren in de lessen die je al geeft of op zoek bent naar aanvullende Yin Yoga inspiratie als Yin Yoga docent of beoefenaar dan ben je bij Pure Energy Yoga aan het juiste adres. The home of Yin Yoga!

Bekijk op deze pagina het overzicht van de Yin Yoga trainingen die gepland staan voor dit jaar.  We hopen je te mogen begroeten in Utrecht of op een andere locatie in Nederland, België of online!

Wil je op de hoogte blijven van de toekomstige Yin  Yoga Teacher Trainingen, opleidingen of workshops schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en like onze Facebookpagina en Instagram.

Pure Energy Yoga geeft verdiepende en inspirerende yin yoga opleidingen.

Discover your Yin side!

     *Gebruik geen spierkracht in de houdingen, houd je spieren zoveel mogelijk ontspannen – Laat je lichaam langzaam wennen aan de houding, forceer jezelf niet – Bij pijn of tintelingen kom je uit de houding – Wees mild voor jezelf, respecteer je grenzen – Als je twijfelt of jouw gezondheid het toestaat om deze serie te beoefenen, overleg dan altijd eerst met jouw behandelend arts of therapeut. Deze les is niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch en psychologisch advies, diagnose of behandeling. Deze les is bedoeld als een middel voor ontspanning en zelfzorg. Vraag altijd het advies van uw arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener als u vragen heeft over een aandoening.
 *Don’t use muscle strength in the postures, keep your muscles relaxed as much as possible – Let your body slowly get used to the posture, don’t force yourself – In case of pain or tingling you come out of the posture – Be gentle with yourself, respect your limits – If you are in doubt whether your health allows you to practice this series, always consult your physician or therapist first.

Esther Scheen

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

error: